Get Adobe Flash player
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
พระวาจาประจำสัปดาห์
 [2017] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (26-03-2017)
 เปิดรับสมัครเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2017
เปิดรับสมัครเรียนคำสอน (ผู้ใหญ่) | ล้างบาป ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับงานฉลองวัด (13พ.ค.17) โอกาส 100 ปีการประจักษ์ที่ฟาติมาของแม่พระ สามารถบริจาคได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสและสำนักงานวัดหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1039
2.วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2017 ที่จะถึงเป็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ในอาทิตย์พระมหาทรมาน จึงของดการแห่แม่พระประจำเดือนเมษายน
3.ขอเชิญร่วมบริจาค เสื้อผ้า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพใช้การได้ดี หรือสิ่งอุปโภค-บริโภค เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ โดยสามารถนำมามอบให้ได้ที่สำนักงานวัด (ภายในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017)
4.เนื่องจากทางวัดจะจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุโอกาสวันสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017
จึงของดมิสซาผู้สูงอายุ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2017

.: กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน

เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของวัด
-เตรียมรับศีลมหาสนิทสำหรับนักเรียนจบชั้นป.3 ในปีนี้
-เตรียมรับศีลกำลังสำหรับนักเรียนจบชั้นป.6 ในปีนี้
-รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปสำหรับนักเรียนจบชั้นป.6 หรือผู้ได้รับศีกำลังแล้ว
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-1039 (สำนักงานวัด)

.: กำหนดการและพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ :.
 Image result for holy week pictures

1) วันอาทิตย์ใบลาน : อาทิตย์ 9 เมษายน 2017
07 : 00 น. : มิสซาปกติ
08 : 15 น. : เดินรูป 14 ภาค
09 : 00 น. : พิธีเสกใบลาน, มิสซา
17 : 00 น. : เดินรูป 14 ภาค
17 : 30 น. : มิสซาปกติ (มีแจกใบลาน)
2) วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ : 13 เมษายน 2017 (งดมิสซาเช้า)
(ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท)
19 : 00 น. : มิสซา พิธีล้างเท้าอัครสาวก
(หลังมิสซา มีการเฝ้าศีลมหาสนิทรวมและต่อด้วยองค์กรต่างๆ ถึงเวลา 22:00 น.)
3) วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ : 14 เมษายน 2017 (งดมิสซาเช้า)
(พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์ : ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)
18 : 30 น. : เดินรูป 14 ภาค
19 : 00 น. : พิธีนมัสการกางเขน
4) วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ : 15 เมษายน 2017 มิสซาสมโภชปัสกา (งดมิสซาเช้า)
19 : 00 น. : พิธีเสกไฟและเทียนปัสกา พิธีเสกน้ำ พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
(หลังมิสซา มอบน้ำเสกแก่ทุกบ้าน)
5) วันอาทิตย์สมโภชปัสกา : 16 เมษายน 2017
(สมโภชพระเยซูเจ้า ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ)
07 : 00 น. : มิสซาสมโภชปัสกา (หลังมิสซามีแจกไข่ปัสกา)
09 : 00 น. : มิสซาสมโภชปัสกา (หลังมิสซามีแจกไข่ปัสกา)
17 : 30 น. : มิสซาสมโภชปัสกา (หลังมิสซามีแจกไข่ปัสกา)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่