Get Adobe Flash player
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
พระวาจาประจำสัปดาห์
 [2017] ฟาติมาสาร - อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา (21-05-2017)
เปิดรับสมัครเรียนคำสอน (ผู้ใหญ่) | ล้างบาป ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ร้อยจิตใจ ร่วมกิจกรรมถวายแด่แม่พระ” โอกาส 100 ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
2.เชิญร่วมแสวงบุญวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017 โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาท (ค่ารถและค่าอาหารเที่ยง)
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่อาทิตย์นี้(อา 14พ.ค.17) เป็นต้นไป

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่