Get Adobe Flash player
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
พระวาจาประจำสัปดาห์

“ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้าง
เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล”
(ยน 1:31)


 [2017] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (15-01-2017)
เปิดรับสมัครเรียนคำสอน (ผู้ใหญ่) | ล้างบาป ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1. วันอาทิตย์ เวลา 10.30 น. คุณหมอเกษมสันต์และทีมงานจะมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้องที่สนใจ ณ บ้านพักพระสงฆ์
2. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องทำบุญที่อยู่หน้าวัด ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้อง
3. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เป็นวันตรุษจีน ขอเชิญพี่น้องมาร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าโอกาสวันตรุษจีน มิสซาเวลา 09.00 น. หลังมิสซามีแจกส้มเสก
4. แสวงบุญวัดแม่พระฟาติมา จ. เชียงราย ศุกร์ 17- อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2017 ลงชื่อ, และจ่ายเงิน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2017 ที่สำนักงานวัด
5. ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำ 100 สายเพื่อถวายแด่แม่พระ โอกาสครบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา (วันนี้-13 พ.ค.17) พี่น้องสามารถลงชื่อที่หน้าวัด


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017
06.30 น. ออกเดินทาง จากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เข้าพักโรงแรมเชียงแสน
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017
06.30 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. ไปวัดนักบุญเปาโล บ้านทรายทอง ต.ปอ อ. เวียงแก่น
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิด-เสก วัดใหม่ (อาหารเที่ยงที่วัด)
13.00 น. ไปสามเหลี่ยมทองคำ อาหารเย็นตามอัธยาศัย, เข้าที่พักโรงแรมวารี
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น. ไปวัดแม่พระฟาติมา บ้านแม่แอบ ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน
08.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (เสร็จพิธีเดินทางกลับกรุงเทพฯ)
หมายเหตุ :

1. ค่ารถและค่าโรงแรม 2 คืน ราคาท่านละ 2,500.- บาท
2. อาหารนอกเหนือจากตามรายการทัวร์แล้ว ที่เหลือตามอัธยาศัย

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่