Get Adobe Flash player
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
พระวาจาประจำสัปดาห์

"ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง
เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง
ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเงินทองพร้อมกันไม่ได้”
( มธ.6:24-34 )


 [2017] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา (26-02-2017)
 เปิดรับสมัครเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2017
เปิดรับสมัครเรียนคำสอน (ผู้ใหญ่) | ล้างบาป ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ขอเชิญร่วมพิธีโปรยเถ้าเข้าสู่เทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 1 มีนาคม 2017
ในมิสซาเวลา 19.00 น. ผู้ที่ไม่สามารถร่วมพิธีในวันพุธรับเถ้าได้ สามารถรับการโปรยเถ้าหลังมิสซา
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 (ทุกมิสซา)
2.ขอเชิญพี่น้องพลีกรรม จำศีล อดอาหาร ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2017 เข้าสู่เทศกาลมหาพรต
รายละเอียดดูได้จากฟาติมาสารประจำอาทิตย์นี้
3.ตลอดเทศกาลมหาพรตขอเชิญร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาค
- ทุกวันศุกร์เวลา 18.30น. - ทุกวันอาทิตย์เวลา 08.30 น. และเวลา 17.00 น.
4.มิสซาผุ้สูงอายุ วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน
5.เข้าเงียบผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 พิธีเริ่มเวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต
รถออกเวลา 07.00 น. ลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าวัด หลังมิสซาวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

.: กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน

เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของวัด
-เตรียมรับศีลมหาสนิทสำหรับนักเรียนจบชั้นป.3 ในปีนี้
-เตรียมรับศีลกำลังสำหรับนักเรียนจบชั้นป.6 ในปีนี้
-รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปสำหรับนักเรียนจบชั้นป.6 หรือผู้ได้รับศีกำลังแล้ว
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-1039 (สำนักงานวัด)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่